Ekiko op maat

Het jaar 2016 is een bijzonder jaar voor ons geweest. Een jaar vol veranderingen, uitdagingen en een jaar waarin we volop bezig zijn geweest Ekiko aan te laten sluiten bij de nieuwe werkelijkheid binnen de jeugdzorg.

We zien een stijgende lijn in de uitgifte van koffers als ook een veranderende vraag vanuit het werkveld. Een verandering die onder andere voortkomt uit de toegenomen armoede.

In gesprekken met verschillende professionals, werd duidelijk dat er naast de Ekiko-koffers, ook regelmatig behoefte is aan praktische ondersteuning. Niet alleen voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen maar ook voor kinderen in de thuissituatie. Helder werd ook hoe het gebrek aan financiële middelen van invloed is op een gezin en welke consequenties dit heeft voor kinderen. De roep om maatwerk werd steeds tastbaarder.

Ook voor kinderen die thuis wonen willen we vanuit Ekiko graag van betekenis zijn. Vanaf 1 september 2016 zijn we daarom begonnen met Ekiko Op Maat. Nieuw aanbod om tegemoet te komen aan de roep om praktische ondersteuning. Gecertificeerde instellingen binnen de Jeugdzorg kunnen een aanvraag bij ons indienen voor Ekiko Op Maat. Dit maatwerk kan besteed worden aan bijvoorbeeld een kamerinrichting, schoolartikelen, sportkleding etcetera. Een aanvraag kent een maximumbedrag van 150 euro per kind per jaar, wordt door ons beoordeeld en toegekend als deze voldoet aan de voorwaarden.

Een aanvraag kan uitsluitend door gecertificeerde instellingen worden ingediend. Op verzoek sturen wij een aanvraagformulier toe.

Wilt u of uw team nader geïnformeerd worden over wat Ekiko voor (pleeg-)kinderen binnen uw gemeente of instelling kan betekenen? Dat kan! We maken graag een afspraak en hopen dat u dan net zo enthousiast bent als wij. Uiteraard nodigen wij u van harte uit om onze Facebookpagina te volgen of onze website www.ekiko.nl te bezoeken.