Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Anna Kalatozova
  • Erik Averdijk, voorzitter
  • Cor Al, penningmeester
  • Nathalie Ikink
  • Judith Westendorp

ANBI-status
Stichting Ekiko heeft de ANBI-status, wij zijn een algemeen nut beogende instelling (RSIN: 852200547)

Vergoedingenbeleid
In de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen (art. 3 lid 5): De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.