Ekiko Twente

Het stichtingsbestuur van Ekiko Twente bestaat uit de volgende personen:

  • Anna Weijermars-Kalatozova (voorzitter)
  • Cor Al (penningmeester)
  • Geke Ligtenberg (secretaris)
  • Nathalie Scholten-Ikink
  • Judith Westendorp
  • Marije ten Vergert-Pelle

Adresgegevens
Stichting Ekiko
Ir. M. Schefferlaan 37
7556 CP Hengelo
info@ekiko.nl

Bankrekening
NL59RABO 0175 4207 77

KvK nummer
56587155

ANBI-status
Stichting Ekiko heeft de ANBI-status, wij zijn een algemeen nut beogende instelling (RSIN: 852200547)

Beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor Ekiko, behoudens in voorkomende gevallen een reiskostenvergoeding en vergoeding van ten behoeve van Ekiko gemaakte onkosten. Ekiko heeft geen mensen in dienst.

> Jaarverslagen

> In Memoriam Ellis