Stichting Ekiko West-Overijssel

Eind 2019 is Ekiko uitgebreid met een tweede stichting gericht op West-Overijssel. Het stichtingsbestuur van Ekiko West-Overijssel bestaat uit:

  • Maria Hertsenberg (voorzitter)
  • Maarten Trompetter (secretaris, penningmeester a.i.)
  • Wies Brinkhof
  • Maaike van der Meer
  • Marie Louise Trompetter
  • John Patrick Nijkamp

Adresgegevens
Stichting Ekiko West-Overijssel
Dorpsstraat 16
7431 CK Diepenveen
ekikowestoverijssel@gmail.com

Bankrekening
NL05 RABO 0347 9951 28

KvK nummer
76311937

ANBI-status
Stichting Ekiko West-Overijssel heeft de ANBI-status, wij zijn een algemeen nut beogende instelling met registratienummer RSIN 860584124.

Beleidsplan 2020
Het beleidsplan 2020 van Ekiko West-Overijssel is hier te downloaden.

Beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor Ekiko, behoudens in voorkomende gevallen een reiskostenvergoeding en vergoeding van ten behoeve van Ekiko gemaakte onkosten. Ekiko heeft geen mensen in dienst.

> Jaarverslagen