Zorgplicht Gemeenten: de jeugdhulpplicht

Jeugdhulpplicht gemeenten
Vanaf 1 januari 2015 is het de bedoeling dat pleegzorg, net als de overige vormen van jeugdzorg, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten komt te vallen. Gemeenten hebben dan een zorgplicht: de jeugdhulpplicht. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor voldoende en passend aanbod van pleegzorg. Om gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun informatievoorziening hebben zij van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een brochure ontvangen waarin de belangrijkste punten worden beschreven met daarbij een verwijzing naar relevante bronnen voor meer informatie. Bent u geïnteresseerd, klik dan hier voor de inhoud van de brochure.

Link: Jeugdzorg naar gemeenten: brochure over pleegzorg